ยาเพิ่มความสูง ยาเพิ่มสูงของคนอยากสูง อยากสูงต้องทำอย่างไร

ยาเพิ่มความสูง ยาเพิ่มสูงของคนอยากสูง อยากสูงต้องทำอย่างไร

ยาเพิ่มความสูงมีจริงหรือไม่

 

   ทำไมถึงเป็นที่ต้องการของใครหลายๆคน ทั้งคนที่อายุน้อยและอายุมาก ก็ยังอยากสูง อยากสูงเพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดูดีมีเสน่ห์หรือเพื่อการงานอาชีพที่ความสูงมีความสำคัญ


   มนุษย์ทุกคนที่เกิดมานั้น ต้องการความพอดี ไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณะภายนอก หรืออวัยวะภายในก็ตาม จะต้องได้สัดส่วนที่เหมาะสม ถ้าใครมีสิ่งใดเกินพอดี หรือขาดไปก็จะเป็นสาเหตุของความทุกข์ที่แก้ไขไม่ได้ในบางครั้ง เรื่องของความเตี้ย ความสูงก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนนั้น เกิดความทุกข์หรือวิตกกังวลได้เหมือนกัน บางคนสูงมาเกินไปก็ทำให้เขามีความทุกข์การใช้ชีวิตก็จะมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถให้คนสูงเกินเท่านั้นใช้งานได้ เข้าได้ หรือทำได้ไม่ต่างจากคนตัวเตี้ยต่ำกว่าปกติเช่นเดียวกัน


   ยาเพิ่มความสูงโดยตรงนั้นปัจจุบันยังไม่มีวิทยาการผลิตและความเจริญทางด้านเทคโนโลยีมากเพียงพอที่จะสามารถสร้างยาเพิ่มความสูงได้โดยตรงแต่เท่าที่มีให้เห็น คือ มีการฉีดฮอร์โมนเพื่อเพิ่มหรือเพื่อยับยั้งการผลิตฮอร์โมนบางชนิดซึ่งผลลัพธ์และผลข้างเคียงนั้นยังมี การฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์นั้นก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ไม่น้อย บางคนก็เลือกวิธีฝังเข็มเพื่อให้ระบบหมุนเวียนเลือดลมสมดุลเพื่อการผ่อนคลายกล้ามเนื้อก็มีได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างเพราะสุดท้ายการฝังเข็ม และวิธีที่ช่วยเพิ่มความสูงแบบปลอดภัยเป็นธรรมชาติก็มีการออกกำลังกายที่ถูกต้อง การกระโดดการกระแทก ออกกำลังกายที่ไม่หักโหมจนทำให้ร่ายกายบาดเจ็บหนัก นั้นก็ต้องอาศัยการบริโภคอาหารที่ถูกต้องอย่างโปรตีนคุณภาพสูง กรดอะมิโนที่ช่วยกระตุ้นการสร้างโกรทฮอร์โมนอย่างแอลอาร์จีนีน การกินวิตามินที่ควบคู่กันไปด้วย และทำอย่างใดอย่างหนึ่งอาจไม่ได้ผล เมื่อเราพึ่งตัวช่วยอื่นๆครบแต่ขาดอาหารที่จะไปช่วยซ่อมแซมเสริมการเจริญเติบโตยังไงก็สูงยาก


ปัจจัยอะไรที่ทำให้คนมีความเตี้ยความสูงแตกต่างกัน

ปัจจัยด้านพันธุกรรม พันธุกรรมนั้นจะเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความสูงที่สุดของคน เช่น พ่อแม่สูง 160 เซนติเมตร ลูกก็มีโอกาสที่จะสูง 160 เซนติเมตรหรือมากกว่า อาจจะมีพันธุกรรมสูงแฝงอยู่ซึ่งมาจากปู่ย่าตายาย แต่พันธุกรรมไม่ได้มีผลเสมอไปอาจมีผลแค่ 25% เท่านั้น พันธุกรรมของเราอาจเป็นคนตัวสูงแต่ที่พ่อแม่ตัวเตี้ยเพราะเมื่อก่อนอาหารการกินมีความจำกัดของดีดีหายาก อาหารการกินไม่ถูกวิธีทำให้พ่อแม่ของเราตัวเตี้ยกเป็นได้ เมืองจีนเมื่อก่อนคนเตี้ยก็ไม่ใช่จะน้อย แต่ปัจจุบันมีความเจริญมีความรู้อาหารหาได้ง่ายขึ้นคนจีนตัวสูงมีให้เห็นมากกว่าแต่ก่อนนักกีฬาทีมชาติตัวสูงเท่าไหร่รู้กันอยู่


ปัจจัยอาหารการกิน สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของโปรตีน แคลเซียม วิตามิน กรดอะมิโนที่จำเป็น รวมทั้งอาหารกลุ่มอื่น ๆ เช่น อาหารที่พลังงาน วิตามินและเกลือแร่อื่น ๆ ก็มีความสำคัญเช่นกันแต่สิ่งจะเน้นเป็นพิเศษคือ อาหารที่ให้โปรตีน กรดอะมิโนที่จำเป็น ถ้าเด็กได้รับอาหารเหล่านี้พอเพียงกับร่างกาย ต้องการตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ วัยก่อนเรียน วัยเรียน จนกระทั่งวัยรุ่นเด็กก็จะมีความสูงที่ควรจะเป็น แต่ถ้าเด็กได้อาหารการกินไม่พอเพียงกับความต้องการของร่างกาย มีการเล่นกีฬา มีการขาดสารอาหารเป็นระยะ ๆ หรืออดอาหารเพื่อการแข่งขันกีฬาเฉพาะด้านอาจทำห้เด็กจะมีการเจริญเติบโตด้านความสูงไม่เต็มที่ได้

 

 


ปัจจัยการออกกำลังกาย จะช่วยทำให้กระดูกมีการเจริญเติบโตเป็นไปตามปกติ เรื่องนี้มีความสำคัญมาก เพราะการที่กระดูกจะแข็งแรงได้นั้นจะต้องมีการออกกำลังกายแต่ถ้าออกกำลังกายมากเกินไปและไม่ได้รับอาหารที่เพียงพอก็ไม่ได้ทำให้คุณสูงแต่จะเตี้ยแคระแกนเหมือนกันแต่โดยธรรมชาติของเด็กจะมีการวิ่งเล่นและออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้ว แต่ถ้าเด็กขี้เกียจมัวแต่ดูทีวี เล่นเกม ติดมือถือ หรือมีสถานที่ที่จะอำนวยให้เด็กได้เล่นน้อย เช่น ในเมืองที่มีความจำกัดของสนามเด็กเล่นหรือสวนสาธารณะ ปัญหานี้จะมีผลกระทบต่อความสูงได้ และปัญหาการเติบโตอาจจะออกไปทางด้านน้ำหนัก คือจะมีเด็กอ้วนมากขึ้นร่างกายสุขภาพแย่ ป่วยตั้งแต่ยังอายุน้อย


ปัจจัยความเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ จะมีผลกระทบต่อความสูงเช่นกันการขาดอาหาร ถือว่าเป็นความเจ็บป่วยชนิดหนึ่ง ทำให้เด็กเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์ในด้านน้ำหนักและความสูงเด็กที่ขาดอาหารเรื้อรังจะเป็นเด็กที่ตัวสั้นและเตี้ย ถึงแม้พ่อแม่จะสูงก็ตาม ยิ่งถ้าในชุมชนใดมีการขาดอาหารหลาย ๆ ชั่วอายุคน ชุมชนนั้น จะมีลักษณะเตี้ยลง ๆ ทุกทีนอกจากการขาดอาหารแล้ว การเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บอื่น ๆ เช่น โรคพันธุกรรมบางอย่าง, โรคของกระดูก, หรือโรคของต่อมไร้ท่อ (สร้างฮอร์โมนต่าง ๆ เช่น เนื้องอกของต่อมใต้สมอง ถ้าขาดฮอร์โมนของการเจริญเติบโต จะทำให้เด็กแคระแกร็นได้)


ดังนั้น ปัจจัยที่มีผลต่อความสูง คือ พันธุกรรม, อาหารและโภชนาการ, การออกกำลังกาย, และความเจ็บไข้ได้ป่วยต่าง ๆ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ปัจจัยทางด้านอาหารและโภชนาการ ซึ่งมีผลกระทบต่อความเตี้ยและความสูงของคนส่วนใหญ่ของประเทศ


อาหารที่มีผลต่อความสูง
การขาดอาหารโดยทั่วไป หมายถึง เมื่อกินอาหารเข้าไปแล้ว ทำให้คน ๆ นั้นได้สารอาหารไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย และปัญหาที่พบมากที่สุดทั้งในประเทศและทั่วโลกคือ การขาดโปรตีน พลังงาน และกรดอะมิโนที่สำคัญอย่างแอลอาร์จีนีน โปรตีน ได้แก่ การขาดอาหารจำพวกนม ไข่ เนื้อสัตว์ และอื่น ๆ การขาดพลังงานส่วนใหญ่เกิดจากการขาดอาหารพวกไขมัน การขาดแร่ธาตุต่าง ๆ ได้แก่ แคลเซียมและเกลือแร่อื่น ๆ แคลเซียมนั้นมีความสำคัญมาก มีมากในน้ำนม และปลาเล็กปลาน้อย ถ้าเด็กในชุมชน ซึ่งขาดอาหารแล้วยังไม่ค่อยมีโอกาสได้ดื่มนมอีก เด็กเหล่านั้นจะมีโอกาสเตี้ยมากขึ้น

 

ทำไมเราต้องตัวสูง

นี่คือตัวอย่างปัญหาที่คุณต้องเจอถ้าคุณตัวเตี้ย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**ถ้าไม่อยากตัวเตี้ยต้องรีบ

เพราะความสูงรอช้าไม่ได้

 

 

 

 

 

เพิ่มความสูง ส่งจริง สูงจริง

อย่าตัดสินใจนาน !!!

บางคนตัดสินใจนาน...จนร่ายกายไม่สามารถสูงได้อีกแล้ว

ลาก่อนความสูงในชาตินี้ ไว้ชาติหน้าจะตัดสินใจเร็วกว่านี้

เพราะความสูงรอช้าไม่ได้

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่เมนูนะคะดูข้อมูล www.LarginineQ10Plus.com
ติดต่อ Line : @L-arginineQ10Plus
เบอร์โทร : 088-9696391
Facebook : Larginine Store


อยากสูงรีบติดต่อ แอดไลน์เพิ่มเพื่อนได้เลย
คลิ๊กลิ้งที่นี่

https://line.me/R/ti/p/%40professgrow


 

 

Powered by MakeWebEasy.com