พระเอกการ เพิ่มความสูง สร้างกล้ามเนื้อ เพิ่มพละกำลัง ซัพพอร์ตหัวใจ Larginine

Last updated: Jun 3, 2019  |  291 จำนวนผู้เข้าชม  |  เพิ่มความสูง สูงแล้วดีอย่างไร L-arginine Q10 Plus

พระเอกการ เพิ่มความสูง สร้างกล้ามเนื้อ เพิ่มพละกำลัง ซัพพอร์ตหัวใจ Larginine

ที่หนึ่งเรื่องกีฬาและความสูงที่มีงานวิจัย
กว่า 200,000 ฉบับทั่วโลก

เพิ่มความสูง สุขภาพดี หุ่นดีมีซิกแพค

"อยากสูง...รีบตัดสินใจซื้อ เพราะความสูงรอช้าไม่ได้"


What is it and where does it come from?Arginine is a semi-essential amino acid. It is a building block of protein that performs a myriad of physiological functions. It is a known precursor of the gas nitric oxide [NO2].


Arginine is an amino acid that the body cannot make naturally. Therefore it is important to consume foods that are rich in arginine.


What does it do and what scientific studies

give evidence to support this?


Arginine is necessary for the execution of many physiological processes. These physiological processes include hormone secretion, an increase in growth hormone output, the removal of toxic waste products from the body, and immune system defenses.

Because Arginine is a precursor of nitric oxide [which is responsible for vasodiolation 3] it is often used for treating conditions such as chest cramping [angina], high blood pressure, heart disease, and sexual dysfunction. Arginine is also used in the treatment of male and female infertility.

Recently, dietary supplements containing Arginine have become popular due to Arginine's nitric oxide producing ability, its ability to scavenge free radicals, as well as its ability to signal muscle cells, release growth hormone, remove bad cholesterol, and enhance fat metabolism. Arginine helps regulate salt levels in the body.

For this reason it should be of interest to competing bodybuilders, as retaining water under the skin can make one looks smooth, bloated and washed out. The nitrogen retaining abilities of Arginine are well-known within the bodybuilding and scientific communities. Arginine is also believed to be crucial for muscle growth due to its vasodilating abilities, as well as its ability to participate in protein synthesis.Who needs it and what are some symptoms of deficiency?


Everyone. Populations in particular need of arginine are growing children, infants, athletes, the obese or overweight, and the elderly. In adult populations Arginine is considered to be a non-essential amino acid. For children, by contrast, Arginine is essential to the defense and development of the adolescent immune system.

Persons suffering from injury can benefit from supplemental arginine, as demand for arginine is increased during times of bodily injury and repair.6 Persons suffering from erectile dysfunction or sexual dysfunction may also benefit from use of Arginine due to its vasodilating properties. In cases of erectile dysfunction or poor circulation of the extremities, Arginine will act to increase the diameter of blood vessels, thereby allowing increased blood flow to reach constricted areas.

Arginine presents benefits to hard training athletes. Supplementing with Arginine may boost the immune system, thereby allowing the athlete to train harder and avoid the detrimental effects of minor illnesses associated with overtraining.

Athletes who are discontinuing the use of androgenic or anabolic steroids may benefit from supplemental arginine because steroids often lead to hypertension, and the accumulation of bad cholesterol. Arginine has been shown to help reverse these conditions.

Due to Arginines ability to increase growth hormone levels, its ability to encourage lipid oxidization, its ability to lower blood pressure, and its ability to decrease arterial plaque, supplemental arginine may prove beneficial for obese persons.

REFERENCES
1. Alternative Medical Review. 2002, Dec;7 (6):512-22.
2. Appleton, J. 2002. Arginine: Clinical potential of a semi-essential amino.
3. Nakaki T; Kato R. 1994. Beneficial circulatory effect of L-arginine. Japanese Journal of Pharmacology. Oct, 66:2, 167-71
4. http://1001herbs.com/l-arginine/
5. Reyes AA; Karl IE; Klahr S Role of arginine in health and in renal disease [editorial] American Journal of Physiology, 1994 Sep, 267:3 Pt 2, F331-46
6. Albina JE, Mills CD, Barbul A, Thirkill CE, Henry WL Jr, Mastrofrancesco B, Caldwell MD. Arginine metabolism in wounds. American Journal of Physiology 1988;254:E459-E467.

Powered by MakeWebEasy.com